Documentos de interese

Nesta sección atoparás diversas publicacións sobre varios temas educativos, como a relación entre a familia e a escola, as capacidades básicas en educación...

É moi interesante porque así poderás decatarte que é o que se está debatendo sobre o proceso de ensino-aprendizaxe, as últimas investigacións, os acordos aos que se chegan...

Poderás informarte de temas de actualidade!

  • Icono como imagen

    O Servizo Municipal de Educación do Excmo. Concello da Coruña debe asumir a xestión e execución das competencias e funcións que a lexislación vixente imputa ás Corporacións Locais.