Letras galegas 2013. Roberto Vidal Bolaño e o teatro

"Eu son un home... un señor maior con sombreiro e bigote, que de xeito absolutamente irresponsable, persiste na estúpida teima de vivir por e para unha das profesións, hoxe en día, máis absurdas do mundo, non? E, sen embargo, por eso, máis grandiosas" R.Vidal Bolaño

A continuación presentamos un monográfico ao redor da figura de Roberto Vidal Bolaño, autor das máis importantes producións do teatro galego contemporáneo ao mesmo tempo que profundizaremos no mundo do teatro galego.

Debuxo: Caramuxo