Proceso de admisión de escolares na Rede de Escolas Infantís Municipais

  • Estas puntuacións dos solicitantes de praza son provisionais.
  • Ábrese un prazo de reclamacións contra as puntuacións provisionais do 15 ao 29 de Maio.
  • Durante este período, non serán admitidos nin valorados novos documentos que non fosen presentados no prazo de solicitude.
  • As reclamacións consideraranse resoltas coa publicación das puntuacións definitivas.
  • O 1 de Xuño, unha vez finalizado o prazo de reclamacións, publicaranse as relacións definitivas de admitidos/as e listas de agarda.