Orientación educativa

Enténdese como un proceso que inclúe, a toda a comunidade educativa, que comeza desde a escolarización do alumnado e finaliza ao rematar as ensinanzas non universitarias (Decreto 120/1998).