Educación para adultos

A educación de adultos fundaméntase na formación permanente e continuada, a través da cal calquera persoa se inserta nun proceso de aprendizaxe e reciclaxe dos coñecementos ao longo da súa vida.