Educación Primaria

A Educación Primaria comprende seis cursos académicos, desde os seis aos doce anos de idade e organizarase en tres ciclos de dous anos cada un.