Educación Infantil

Etapa educativa con identidade propia que atende a nenas e nenos desde o nacemento ata os seis anos de idade.